Peu diabètic

El peu és una estructura tridimensional variable, que serveix a l'ésser humà per suportar la seva posició erecta i caminar. La marxa humana està controlada pel sistema nerviòs central, la vista i l’oïda. El recolzament es pot veure modificat com a conseqüència d’alteracions a nivell dels malucs o de les extremitats inferiors (rotacions femorals, tíbies vares, etc..) i que degut al mecanisme compensatori que exerceix l'articulació del turmell, muscles i els lligaments fan que el peu recolzi en una posició incorrecta.

Quan parlem del peu diabètic, ens referim a una sèrie de complicacions produïdes per la diabetis i que poden provocar lesions de caire divers a nivell dels peus i que poden causar úlceres i també poden arribar a ser causa d’amputació de les extremitats. 

Ortopèdia Sancho col.labora activament amb departaments de rehabilitació especialitzats en el peu diabètic, elaborant ortesis especials per descàrrega adeqüades a cada pacient.