Ajudes tècniques

Són tots aquells dispositius o aparells que contribueixen a millorar la qualitat de vida diària.
- Cadires de rodes manuals o elèctriques
- Ajudes de bany, cadires, taules, elevadors wc
- Carrutxes
- Llits graduables
- Bastons
- Calçadors
- Sabates especials
- Estris de cuina